Aktualności

24 luty 201220 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie zostaje zakwalifikowanych do udziału w "Orientacji na przyszłość". Zajęcia w tym przedsięwzięciu z pewnością przyniosą uczestnikom wiele ciekawych doświadczeń oraz rozwiną ich umiejętności.

20 luty 2012Rekrutacja uczestników do projektu zakończona.

13 luty 2012W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbywa się spotkanie informacyjne dla zainteresowanych uczniów. Zajęcia proponowane w ramach projektu to ciekawa i niecodzienna propozycja dodatkowych zajęć dla młodych ludzi z terenu naszej gminy i okolic.

12 luty 2012Udział w projekcie "Orientacja na przyszłość” przyniesie uczestnikom wiele ciekawych doświadczeń oraz rozwinie ich umiejętności.

10 luty 2012Lokalny miesięcznik "Informator Szczercowski" publikuje artykuł dotyczący projektu "Orientacja na przyszłość". zobacz artykuł

1 luty 2012Klub rozpoczyna realizację projektu "Orientacja na przyszłość” w ramach priorytetu VII POKL, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji oraz współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt "Orientacja na przyszłość” realizowany jest w terminie od 1 lutego 2012 do 30 kwietnia 2012 i skierowany do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie zdolności 20 uczniów ZSP w Szczercowie do podejmowania trafnych decyzji w życiu zawodowym i społecznym oraz rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie aktywności w zakresie umiejętnej organizacji czasu wolnego jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Planowane działania to:
► warsztaty interpersonalne, psychologiczne i profilaktyczne
► doradztwo zawodowe i warsztaty przedsiębiorczości
► szkolenia terenowe i Zadaniowy Marsz na Orientację.

30 listopada 2011LUKS podpisuje umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy na realizację dwóch projektów "Orientacja na przyszłość". Pierwszy w okresie od 01 lutego 2012r. do 30 kwietnia 2012r., drugi od 01 kwietnia 2012r. do 30 czerwca 2012r.
Copyright (c) 2012 evilsoft.pl